Uvjeti pristupa i korištenja SportBoxa by MultiSport

SportBox mogu koristiti samo korisnici aktivne zaposleničke ili dodatne MultiSport kartice. Korisnici testne MultiSport kartice ne mogu koristiti SportBox.

MultiSport kartica je neprenosiva. Samo korisnik na čije ime i prezime je MultiSport kartica izdana i koji je uspješno rezervirao termin za SportBox može koristiti uslugu u rezerviranom terminu.

U SportBoxu ne smije se nalaziti osoba koja nije korisnik MultiSport kartice i koja nije ujedno rezervirala termin za korištenje usluge.

Korisnik MultiSport kartice može koristiti uslugu u SportBoxu samo u unaprijed rezerviranom terminu.

Svi korisnici MultiSport kartica koji žele koristiti usluge SportBoxa prilikom rezerviranja termina za vježbanje morati će bezuvjetno prihvatiti Uvjete korištenja kako bi im se omogućilo korištenje usluge SportBox by MultiSport. Korisnici koji iz bilo kojeg razloga ne žele prihvatiti Uvjete korištenja neće moći rezervirati termin, a samim time neće moći koristiti usluge SportBoxa.

Maksimalno dva MultiSport korisnika mogu rezervirati i koristiti uslugu u jednom terminu. Ukoliko su SportBox rezervirala dva MultiSport korisnika, prije ulaska u SportBox oba korisnika dužna su registrirati posjet sa svojom MultiSport karticom. Ukoliko se u SportBoxu nalaze dva MultiSport korisnika od kojih je samo jedan registrirao dolazak umetanjem kartice u POS uređaj, drugi korisnik krši pravila korištenja SportBoxa.

Ne postoji opcija rezervacije termina SportBoxa isključivo samo za jednog MultiSport korisnika. SportBox omogućuje rezervaciju za dva korisnika u jednom terminu. Ukoliko je SportBox rezervirao samo jedan MultiSport korisnik, do početka rezerviranog termina, drugi MultiSport korisnik može rezervirati isti termin, što znači da se u SportBoxu mogu nalaziti dva MultiSport korisnika koja se međusobno ne poznaju.

Za ulazak u SportBox korisnik mora registrirati svoju MultiSport karticu na način da se MultiSport kartica umetne u čitač kartica pored ulaznih vrata u SportBox. Sustav će tada automatski verificirati karticu i provjeriti rezervaciju te dozvoliti pristup objektu i omogućiti korištenja usluge isključivo s karticom na koju je rezerviran termin. Ime i prezime na rezervaciji i na MultiSport kartici mora biti identično. Sustav će također provjeriti da li je kartica već korištena taj dan u nekom drugom objektu, te u slučaju da je kartica već korištena korisnik neće moći koristiti SportBox.

Ulazak u SportBox moguć je isključivo na puni sat rezeviranog termina. Kašnjenje skraćuje vrijeme za trening. Korištenje SportBoxa ograničeno je na 45 minuta. Korisnik je dužan izaći minimalno 10 minuta prije idućeg punog sata s obzirom da SportBox nakon isteka termina automatski pokreće sustav za izmjenu zraka i dezinfekciju prostora.

Korisnik MultiSport kartice dužan je pridržavati se rezerviranog termina i radnog vremena SportBoxa. Benefit Systems d.o.o. ima pravo promjene radnog vremena SportBoxa. Eventualna promjena radnog vremena bit će navedena na Web stranici: sport-box.hr

MultiSport korisnici mogu koristiti jednu aktivnost dnevno u sportskom objektu po izboru. Ukoliko je korisnik koristio uslugu u SportBoxu, taj dan ne može koristiti uslugu u niti jednom drugom SportBoxu niti u drugom centru koji se nalazi u MultiSport mreži Partnera i obrnuto.

Korištenje, treniranje i boravak u SportBoxu isključivo je na vlastitu odgovornost. Benefit Systems d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu štetu i/ili ozljedu koja nastane MultiSport korisniku prilikom korištenja usluge u SportBoxu.

Prilikom izlaska iz SportBoxa korisnik MultiSport kartice dužan je ponijeti sve svoje osobne stvari. Benefit Systems d.o.o. nije odgovoran za osobne predmete ostavljene unutar SportBoxa te ne odgovara za njihov gubitak ili krađu.

Nakon korištenja SportBoxa korisnik MultiSport kartice dužan je sve korištene rekvizite odložiti na njihova mjesta, dezinficirati korištene sprave te prostor ostaviti čistim i urednim.

Prilikom korištenja usluge u SportBoxu korisnik je dužan ponašati se pristojno i s poštovanjem te ni na koji način ne smije uznemiravati drugog MultiSport korisnika s kojim eventualno koristi termin usluge.

Vandalizam, intimni odnosi, konzumacija hrane, alkohola, droge i ilegalnih preparata, pušenje te ostale neprimjerene radnje strogo su zabranjene i podliježu sankcijama i prijavi nadležnim tijelima i obavještavanju poslodavca o neprimjerenom ponašanju i kršenju pravila korištenja SportBoxa.

Prostor SportBoxa nalazi se pod videonadzorom. U slučaju namjerne štete ili krađe počinitelji će biti procesuirani te odgovarati za nastalu štetu ili krađu.

Korisnici MultiSport kartice dužni su pridržavati se pravila korištenja SportBoxa. U slučaju da korisnik krši navedena pravila, Benefit Systems d.o.o. ima pravo blokirati MultiSport karticu korisniku, odnosno smjesta obustaviti članstvo u MultiSport Programu.