Uvjeti pristupa i korištenja SportBoxa by MultiSport

SportBox mogu koristiti samo korisnici aktivne zaposleničke ili dodatne MultiSport kartice. Korisnici testne MultiSport kartice ne mogu koristiti SportBox.

MultiSport kartica je neprenosiva. Samo korisnik na čije ime i prezime je MultiSport kartica izdana i koji je uspješno rezervirao termin za SportBox može koristiti uslugu u rezerviranom terminu.

U SportBoxu ne smije se nalaziti osoba koja nije korisnik MultiSport kartice i koja nije ujedno rezervirala termin i registrirala dolazak prilikom ulaska u SportBox.

Korisnik MultiSport kartice može koristiti uslugu u SportBoxu samo u unaprijed rezerviranom terminu.

Rezervacija termina moguća je isključivo putem Web stranice. MultiSport korisnik najprije odabire SportBox u kojem želi rezervirati termin. Prilikom rezervacije termina, korisnik je dužan ispravno unijeti podatke sa svoje MultiSport kartice (ime, prezime i broj MultiSport kartice) te ispravnu e-mail adresu i broj mobitela.

Svi korisnici MultiSport kartica koji žele koristiti usluge SportBoxa prilikom rezerviranja termina za vježbanje morat će bezuvjetno prihvatiti Uvjete korištenja. Korisnici koji iz bilo kojeg razloga ne žele prihvatiti Uvjete korištenja neće moći rezervirati termin i samim time neće moći koristiti usluge SportBoxa.

Maksimalno dva MultiSport korisnika mogu rezervirati i koristiti uslugu u jednom terminu. Ako su SportBox rezervirala dva MultiSport korisnika, prije ulaska u SportBox oba korisnika dužna su registrirati dolazak sa svojom MultiSport karticom. Ako se u SportBoxu nalaze dva MultiSport korisnika od kojih je samo jedan registrirao dolazak umetanjem MultiSport kartice u čitač kartice, drugi korisnik krši uvjete korištenja SportBoxa.

Ako korisnik nije u mogućnosti doći na rezervirani termin dužan je otkazati rezervaciju najkasnije do 3 sata prije početka rezerviranog termina preko linka koji je zaprimio na email adresu u potvrdi rezervacije.

Ako korisnik ne otkaže svoju rezervaciju na vrijeme ili prilikom ulaska u SportBox ne registrira dolazak svojom MultiSport karticom usluga će se svejedno smatrati iskorištenom. Iskorištena usluga na dan rezervacije termina onemogućava korištenje MultiSport usluge u svim drugim sportskim objektima u MultiSport mreži Partnera.

Ne postoji opcija rezervacije termina SportBoxa isključivo samo za jednog MultiSport korisnika. SportBox omogućuje rezervaciju za dva korisnika u jednom terminu. Ako je SportBox rezervirao samo jedan MultiSport korisnik, do početka rezerviranog termina, drugi MultiSport korisnik može rezervirati isti termin, što znači da se u SportBoxu mogu nalaziti dva MultiSport korisnika koja se međusobno ne poznaju.

Za ulazak u SportBox korisnik mora registrirati svoju MultiSport karticu tako da umetne MultiSport karticu u čitač kartice pored ulaznih vrata. Sustav će tada automatski verificirati karticu i provjeriti rezervaciju te dozvoliti pristup objektu i omogućiti korištenja usluge isključivo s karticom koja je rezervirala termin. Ime i prezime na rezervaciji i na MultiSport kartici mora biti identično. Sustav će također provjeriti da li je kartica već korištena taj dan u nekom drugom objektu, te u slučaju da je kartica već korištena taj dan u nekom drugom objektu, korisnik neće moći koristiti SportBox.

Ulazak u SportBox moguć je isključivo na puni sat rezeviranog termina. Kašnjenje skraćuje vrijeme za trening. Korištenje SportBoxa ograničeno je na 50 minuta. Korisnik je dužan izaći minimalno 10 minuta prije početka idućeg punog sata s obzirom da SportBox nakon isteka termina automatski pokreće sustav za izmjenu zraka i dezinfekciju prostora.

Korisnik MultiSport kartice dužan je pridržavati se rezerviranog termina i radnog vremena SportBoxa. Benefit Systems d.o.o. ima pravo promjene radnog vremena SportBoxa. Eventualna promjena radnog vremena bit će navedena na Web stranici: sport-box.hr

MultiSport korisnici mogu koristiti jednu aktivnost dnevno u sportskom objektu po izboru. Ako je korisnik iskoristio termin u SportBoxu, taj dan ne može ponovno koristiti uslugu u istom SportBoxu, u preostalim SportBoxevima niti u drugom centru koji se nalazi u MultiSport mreži Partnera i obrnuto.

Korištenje, treniranje i boravak u SportBoxu isključivo je na vlastitu odgovornost. Benefit Systems d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu štetu i/ili ozljedu koja nastane MultiSport korisniku prilikom korištenja usluge u SportBoxu.

Prilikom izlaska iz SportBoxa korisnik MultiSport kartice dužan je ponijeti sve svoje osobne stvari. Benefit Systems d.o.o. nije odgovoran za osobne predmete ostavljene unutar SportBoxa te ne odgovara za njihov gubitak ili krađu.

Nakon korištenja SportBoxa korisnik MultiSport kartice dužan je sve korištene rekvizite odložiti na njihova mjesta, dezinficirati korištene sprave te prostor ostaviti čistim i urednim.

Prilikom korištenja usluge u SportBoxu korisnik je dužan ponašati se pristojno i s poštovanjem te ni na koji način ne smije uznemiravati drugog MultiSport korisnika s kojim eventualno koristi termin usluge.

Vandalizam, intimni odnosi, konzumacija hrane, alkohola, droge i ilegalnih preparata, pušenje, životinje, unos prijevoznih sredstava te ostale neprimjerene radnje strogo su zabranjene i podliježu sankcijama i prijavi nadležnim tijelima i obavještavanju poslodavca o neprimjerenom ponašanju i kršenju pravila korištenja SportBoxa.

Prostor SportBoxa nalazi se pod videonadzorom. U slučaju namjerne štete ili krađe počinitelji će bit procesuirani te odgovarati za nastalu štetu ili krađu.

Korisnici MultiSport kartice dužni su pridržavati se Uvjeta korištenja SportBoxa. U slučaju da korisnik krši navedene uvjete korištenja, zaposlenik društva Benefit Systems d.o.o. koji utvrdi takvo kršenje putem videonadzora, može uputiti poziv takvom korisniku za vrijeme korištenja SportBoxa ili kasnije te ga upozoriti da je kršenje uvjeta korištenja uočeno te ga upozoriti da se ubuduće suzdrži od ponovnog kršenja uvjeta. U navedenu svrhu korisnici MultiSport kartice dužni su prilikom rezervacije termina za SportBox upisati svoj broj mobitela.

U slučaju da korisnik nakon upozorenja i dalje krši uvjete korištenja ili se radi o težem kršenju uvjeta korištenja, Benefit Systems d.o.o. ima pravo blokirati MultiSport karticu korisniku te smjesta takvom korisniku obustaviti članstvo u MultiSport Programu.

Ukoliko zbog tehničkih ili drugih poteškoća nije moguće korištenje SportBox, korisnici će putem e-maila ili mobitela biti obaviješteni o otkazivanju rezervacije i/ili o nemogućnosti korištenja usluge SportBoxa.